Het vergroten van klantwaarde met een monitoringdashboard

Referance Case

Cliëntprofiel

Cliënt: Sara Robotics
Industrie: Gezondheidszorg
Proces: Controle

Lees tijd: 1 min

Uitdagingen

De huidige monitorsystemen zijn omslachtig en tijdrovend, wat leidt tot onnodige kosten.

Verhoogd risico op vertraagde interventie wanneer SARA-robots niet (optimaal) worden ingezet, wat kan leiden tot een verminderd vertrouwen van de klant.

Een gebrek aan inzicht in de interacties tussen robots en bewoners bemoeilijkt het verbeteren van de kwaliteit van SARA-robots.

 

Oplossing & Resultaten

Verbeterde inzichten in gegevens

Om deze uitdagingen aan te gaan, werd een gebruikersgerichte aanpak gevolgd, wat heeft geleid tot de ontwikkeling van een allesomvattende oplossing. Deze oplossing had als doel om team SARA snel en waardevolle inzichten te bieden over robotgegevens door middel van een verbeterd monitorsysteem.

Schaalbare data oplossing

De oplossing omvatte twee cruciale componenten. Ten eerste werden schaalbare datapijplijnen gebouwd om de activiteiten- en interactiedata van de SARA-robots over te dragen, te transformeren en op te slaan in een online cloudservice. Dit maakte gestroomlijnde toegankelijkheid en een betere analyse mogelijk.

Snelle interventie

Ten tweede werd er een monitoringdashboard ontwikkeld, dat team SARA realtime inzicht gaf in de inzet van hun robots in verschillende zorginstellingen. Dit dashboard verschafte waardevolle informatie over de prestaties en het gebruik van de robots, zodat indien nodig direct kon worden ingegrepen.. Door gebruik te maken van dit monitorsysteem kon team SARA effectief gebieden identificeren die aandacht vereisten en problemen tijdig aanpakken, waardoor het risico van vertraagde interventie werd beperkt en het vertrouwen van de klant werd versterkt.

Met behulp van dit dashboard kunnen we de SARA's bij onze klanten nauwlettend volgen en kunnen we de inzichten gebruiken om business cases op te bouwen."