Versterken van het risico- en controleraamwerk en verlaging van de kosten door een continue beoordeling van de controleprestaties

Case Study

Klantprofiel

Cliënt: ABN AMRO
IndustrieFinanciële diensten, bankwezen
Proces: Know your Customer (KYC) Risk

Uitdagingen

Banken zijn verplicht om het witwassen van geld en financiële criminaliteit te voorkomen. Nalatigheid op deze gebieden heeft geleid tot miljardenboetes van regelgevende instanties. De afdeling Detecting Financial Crime (DFC) is verantwoordelijk voor de naleving van deze zeer complexe en steeds veranderende omgeving.

Vóór de implementatie van Celonis werden de prestaties van de drie Know Your Client-processen (kernprocessen van de DFC-afdeling) handmatig en steekproefsgewijs beoordeeld. Deze handmatige aanpak resulteerde in een late detectie van problemen, een hoge onnauwkeurigheid en geen inzicht in de ‘pijnpunten’.

Oplossing & Resultaten

Controle over de KYC-processen

Om controle te krijgen over de KYC-processen en de prestaties (en dus te voldoen aan de eisen van toezichthouders), wordt de handmatige, steekproefsgewijze beoordeling omgezet in een volledig geautomatiseerd, 100% continu end-to-end procesbewakingssysteem met behulp van Celonis.

Resultaten 100 %

Geautomatiseerde monitoring van risicocontroles

Bewaken van end-to-end procesprestaties

Deze voortdurende bewaking maakt end-to-end monitoring van de effectiviteit van controles in een proces mogelijk en faciliteert tevens een gegevensgestuurde risico- en controlebeoordeling, waardoor de focus verschuift van het vinden van uitzonderingen naar het beheren van uitzonderingen.

Resultaten 100 %

End-to-end procesbeheersing

Waarde creatie

Bright Cape kan een ondersteunende partner zijn die via process mining procesverbeteringen kan doorvoeren en waarde kan realiseren.

Resultaten 10 € mil

Geïdentificeerd in de eerste 3 maanden

“Het gebruik van Celonis verbeterde de prestaties en kwaliteit van onze risico- en controleprocessen en hielp ons om als bank de controle te krijgen."

Peter Leijten

Program Manager Control Automation of ABN AMRO

Gerelateerde projecten

Case Study

Het optimaliseren van financiële processen binnen het domein van interne informatiebeheer, gegevensverwerking en administratie

Case Study

Op weg naar operational excellence

Vertel ons jouw uitdaging.

Wij zijn er om je te helpen.