Samenwerking tussen Lumens en Bright Cape gestart

Sociale innovatie: hoe meet je de impact van een welzijnsorganisatie?

Ze zijn allebei nog maar nét lid van Brainport voor Elkaar, maar de een helpt de ander al meteen op weg met een belangrijk vraagstuk. Welzijnsorganisatie Lumens slaat namelijk de handen ineen met Bright Cape, expert in dataoplossingen. Het doel: de impact meten van alle dienstverleningen van Lumens. ‘Wij krijgen er eigenlijk een externe kennisafdeling bij met vijftig dataexperts. Dat is een enorme kans voor ons.’

Op donderdag 7 maart kwamen de twee partijen voor het eerst samen, in het kantoor van Lumens aan de Beemdstraat in Eindhoven. De meeting was de officiële aftrap van zowel het lid zijn van de vereniging Brainport voor Elkaar, als de bijzondere samenwerking. ‘Wij willen bijdragen aan de wereld om ons heen’, vertelt projectleider Madelon Schellekens van Bright Cape. ‘Dat betekent dus óók onze kennis en kunde op vrijwillige basis inzetten voor een mooie organisatie als Lumens.’

Paul Veendrick (l) en Jacqueline Vonk (r)

Van storytelling naar impactmeting

De data expertise van Bright Cape is meer dan welkom bij Lumens. Zij rapporteren namelijk periodiek aan gemeenten over de impact die zij maken met de maatschappelijke opdrachten die zij bij hen onderbrengen. Denk aan jongerenwerk, (school) maatschappelijk werk en schuldhulpverlening. ‘Natuurlijk meten wij al veel’, legt bestuurder Jacqueline Vonk uit. ‘Denk aan het aantal mensen dat we helpen, hoe vaak wij hen hebben gezien, enzovoorts. Maar dat zijn eigenlijk maar oppervlakkige cijfers, die niets zeggen over de impact die we maken.’

Daarom vertelt Lumens er altijd de verhalen bij. Jacqueline: ‘Bijvoorbeeld over de depressieve jongen die we hielpen met de opbouw van een sociaal netwerk, zodat hij niet meer de hele dag alleen op zijn kamer aan het gamen is. Zijn talent komt nu tot zijn recht door ook andere eenzame jongeren te helpen als enthousiaste vrijwilliger in onze e-sports community. We willen namelijk weten: wat doet onze dienstverlening met de sociale veerkracht van mensen? Want dáár draait het om bij Lumens: het bouwen aan sociale veerkracht.’

Elke maatschappelijke organisatie worstelt met dit vraagstuk. Echt, iedereen. Onderschat de waarde van deze samenwerking dus niet. De hele non-profitsector gaat van dit project leren.

Jacqueline Vonk

Bestuurder Lumens

Stappenplan

Maar hoe meet je sociale veerkracht? Paul Veendrick, managing director bij Bright Cape, heeft er niet meteen een pasklaar antwoord op. ‘Sterker nog, alle dataconsultants die bij ons werken vinden dit maatschappelijk vraagstuk enorm interessant. Het stimuleert hen juist om zichzelf uit te dagen door hun kennis van data op deze manier in te zetten. Toch weet ik zeker dat we van oppervlakkige cijfers naar fact based kunnen gaan. We werken gewoon gestructureerd en stap voor stap, zoals we altijd doen met onze klanten.’ In de praktijk betekent dat in eerste instantie de belangrijke definities helder krijgen, zoals sociale veerkracht. Projectleider Madelon Schellekens: ‘Wij kunnen die definitie niet bepalen, dat moet Lumens doen. Maar natuurlijk begeleiden wij daarin. Wij weten hoe je een definitie meetbaar maakt, zodat we een vertaalslag naar data kunnen maken.’ De twee partijen komen voortaan wekelijks samen om de voortgang te bespreken. De volgende fases zijn data verzamelen, rapportages opzetten en datagericht werken implementeren binnen Lumens.

De hele sector profiteert

Dat deze samenwerking Lumens veel gaat opleveren, is wel duidelijk. Toch kan de impact van dit project nog véél groter worden. ‘Elke maatschappelijke organisatie worstelt met dit vraagstuk’, aldus Lumens-bestuurder Jacqueline Vonk. ‘Echt, iedereen. Onderschat de waarde van deze samenwerking dus niet. De hele non-profitsector gaat van dit project leren.’

Lessen vermenigvuldigen

Manager programmabureau Brainport voor Elkaar Jacline de Kort is maar wat blij met deze eerste samenwerking op het vlak van sociale innovatie. ‘Alle lessen die we hier leren, gaan we later vermenigvuldigen. Dit is een geweldig eerste voorbeeld binnen Brainport voor Elkaar dat duidelijk maakt hoe technologische innovaties andere sectoren kunnen versterken. Maar andersom geldt hetzelfde: Lumens kan Bright Cape inspireren om nieuwe inhoud te geven aan sociaal werkgeverschap en ondernemerschap. De samenwerking werkt dus wederkerig.’

Sociale innovatie in Brainport

Brainport loopt voorop in technologische innovatie. Een van de vier programmalijnen van Brainport voor Elkaar gaat daarom over vernieuwende samenwerkingsvormen tussen bijvoorbeeld bedrijven en maatschappelijke organisaties. Hoe kunnen technologische toepassingen maatschappelijke organisaties vooruithelpen?

Andersom geldt hetzelfde: maatschappelijke organisaties kunnen werkgevers inspireren om nieuwe inhoud te geven aan sociaal werkgeverschap en ondernemerschap. De samenwerking tussen Lumens en Bright Cape is de eerste pilot binnen de programmalijn sociale innovatie.

Wij willen bijdragen aan de wereld om ons heen. Dat betekent dus óók onze kennis en kunde op vrijwillige basis inzetten voor een mooie organisatie als Lumens.

Madelon Schellekens

Projectleider Bright Cape

Onze visie op duurzaamheid: Improve to sustain tomorrow