Optimaliseren van het ontwerp en de processen van de uitgaande toeleveringsketen om transportkosten te verlagen

Case study

Klantprofiel

Cliënt: Curium
Industrie: Farmaceutische industrie
Proces: Logistieke optimalisatie

Curium is een wereldwijde leverancier van medische producten. Ze zijn gespecialiseerd in de productie en distributie van radioactieve tracers die in de nucleaire geneeskunde worden gebruikt voor diagnose en behandeling van verschillende ziekten. Curium heeft een wereldwijd logistiek netwerk waarmee ze hun producten efficiënt kunnen produceren en distribueren naar ziekenhuizen en patiënten over de hele wereld. Hun logistieke bekwaamheid is een belangrijke factor in hun vermogen om producten en diensten van hoge kwaliteit te leveren aan hun klanten.

Klantuitdaging en projectaanpak

De logistieke afdeling van Curium heeft te maken met stijgende transportkosten als gevolg van stijgende brandstofprijzen en personeelstekorten in de logistieke sector. Het verlagen van de kosten, door bijvoorbeeld het optimaliseren van capaciteiten en netwerkrouting, is echter complex vanwege de afhankelijkheid van veel serviceproviders. Bovendien is het doel niet enkel om de kosten te verlagen, maar ook om dit te doen met behoud van het huidige serviceniveau voor de klanten.  

Samen met Curium hebben we voor een datagedreven aanpak gekozen voor het analyseren en optimaliseren van hun uitgaande supply-chain netwerk. Ons team modelleerde een een python-based digital twin van het transportnetwerk, waardoor we hun toeleveringsketen grondig kunnen analyseren, en kansen voor verbetering konden identificeren. We gebruikten dit model om routes te optimaliseren, het gebruik van voertuigen te verbeteren en de totale transportkosten te verlagen. De digital twin maakt het mogelijk om verbeterings scenario’s te evalueren, door inzicht te krijgen in de impact op:  

  • Klanten
  • Transportkosten
  • Voertuiggebruik
  • CO2-emissies

De afbeelding illustreert een voorbeeld van een netwerk herontwerp waarin verschillende voertuigen worden geconsolideerd om kosten te besparen en middelen efficiënter te gebruiken. Onze digital twin heeft het nieuwe ontwerp geëvalueerd op basis van kosten,capaciteitsbeperkingen, service levels en emissies. De resultaten tonen een reductie van 33% in transportkosten en een vermindering van 21% in CO2-uitstoot voor dit specifieke deel van Curium’s netwerk 

Bright Cape heeft een uitgebreide analyse uitgevoerd met behulp van bedrijfsbrede data en verschafte hiermee waardevolle inzichten in onze logistieke processen. Als resultaat hebben we aanzienlijke kostenbesparingen gerealiseerd en structurele verbeteringen doorgevoerd. De samenwerking was erg prettig, positief en mensgericht.

Jan Kees Beers

Manager Internationale Transport & Compliance

Toegevoegde waarde

Curium was in staat om hun transportnetwerk te optimaliseren, kosten te verlagen en de operationele efficiëntie te verbeteren met de implementatie van onze data science-oplossing. De gerealiseerde kostenbesparing tijdens de eerste projectfase is 20%. Curium blijft onze diensten gebruiken voor het optimaliseren van hun logistieke processen en het nemen van data-gedrevenbeslissingen.  

Bright Cape heeft ons in staat gesteld om supply-chain beslissingen te nemen waarbij we rekening houden met de volledige complexiteit van ons netwerk. Ik ben meer dan tevreden met hun positionering en voortdurende voortgangsstappen.

Piet Vandenbroucke

VP IBP and Supply Chain

Het potentieel van logistieke data ontsluiten

Data science en data analytics hebben een enorm potentieel waarmee bedrijven hun supply chain activiteiten kunnen optimaliseren, kosten kunnen verlagen en klanttevredenheid kunnen verbeteren. Met de groei van big data en het toenemende belang van datagestuurde besluitvorming kunnen bedrijven netwerk modellen en dashboarding tools gebruiken om enorme hoeveelheden supply chain-gegevens te analyseren. 

Bij Bright Cape geloven we in het gebruik van data science en analytics om bedrijven te helpen  groeien en verbeteren. Ben je op zoek naar het optimaliseren van je bedrijfsvoering? Neem contact met ons op en ontdek hoe onze data-gedreven oplossingen je kunnen helpen om je bedrijfsdoelen te bereiken.

20% kostenreductie

in het transportnetwerk

Inzicht in de belangrijkste kostenfactoren

door netwerkkostenanalyse

Supply chain digital twin​

voor datagestuurde besluitvorming

Vertel ons je uitdaging.

We zijn er om je te helpen.

Kom in contact met onze experts!