Logistics

Met de analyse van big data en geavanceerde algoritmes lossen wij planningsvraagstukken binnen de logistiek op een slimme manier op. Daarbij gaan we van strategisch tot operationeel niveau. Wij spitsen ons toe op vehicle routing planning, production planning, warehouse optimization, demand forecasting en staff planning binnen e-commerce transport, retail en health care.

Solving the Puzzle

De mensen van Bright Cape houden van veel en complexe data. Door deze te analyseren komen we tot een geavanceerd algoritme. Voor jou betekent dit: slimmere logistieke processen wat leidt tot aanzienlijke kostenreductie.

Intelligent WAREHOUSING

In opdracht van verschillende warehouses in Nederland, Duitsland en Frankrijk ontwierp Bright Cape algoritmes welke een intelligentere order batching mogelijk maakte. Met resultaat: een productiviteitsstijging van 11%! En dat op plekken waar dagelijks meer dan 50.000 artikelen worden gepickt. Maar we richtten ons ook op het moment voorafgaand aan de order. Met de combinatie van diverse technieken voorspelden we de vraag naar producten. Het resultaat van onze analyse resulteerde erin dat onze opdrachtgever 12% van haar volumes voortaan met 90% zekerheid kan pre-picken waardoor tegelijkertijd een betere spreiding van de werkdruk voor de logistieke medewerkers ontstaat.

PREDICTING FUTURE CAR DEMAND

Wij kunnen ons goed vinden in de economie die steeds meer een deeleconomie wordt. In opdracht van een groot car-sharing platform voorspellen wij de vraag naar leenauto’s en bijbehorende locaties. Hierbij putten we uit diverse databronnen: filedata, weerdata, ov-data, rijstijldata en agendadata. De gegevens die hieruit voortvloeien combineren we met eigen algoritmes.